หน้าแรก

ข่าวประกาศ

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของ
ผวจ.ลำปาง(นายสามารถ ลอยฟ้า) เริ่มมีผลบังคับใช้ 23ธค.58นี้

poster


ประชาสัมพันธ์

feature one

ข่าวสมัครงาน/ประกวดราคา

feature two

สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ส่องซ้อมแผนร่วมโรงพยาบาลแจ้ห่ม ปี 61

Advertisements