หน้าแรก

ข่าวประกาศ

ผู้อำนวยการและทีมนำโรงพยาบาลแจ้ห่ม
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต การแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ร่วมต้านทุจริต


ประชาสัมพันธ์

feature one

ข่าวสมัครงาน/ประกวดราคา

feature two

สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ส่องซ้อมแผนร่วมโรงพยาบาลแจ้ห่ม ปี 61